سامانه فراگیر آموزش
  • 1/1
    راهنما

  همکاران محترم لطفا :

1- پس از ورود به سامانه نسبت به تغییر رمز اقدام فرمائید.

2- نسبت به تکمیل اطلاعات خود و انجام اصلاحات احتمالی اقدام فرمائید.

3- راهنمای سامانه را مطالعه فرمائید.

 

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.30 )